Transport żywych zwierząt – co musisz wiedzieć?

Transport żywych zwierząt to zagadnienie kontrowersyjne, które z roku na rok przybiera na sile. Coraz więcej mówi się o humanitarnym traktowaniu zwierząt oraz ograniczeniu ich stresu i cierpienia podczas transportu. W Polsce i Europie utrzymuje się trend, wobec którego około 80% transportu żywych zwierząt dotyczy zwierząt rzeźniczych. Pozostałe 20% to transport zwierząt hodowlanych i użytkowanych sportowo. Jednakże bez względu na to, w jakim celu przewożone są zwierzęta, ich bezpieczeństwo i komfort powinny zawsze pozostawać priorytetem – także dla przewoźnika.

Transport żywych zwierząt – przepisy i prawo

Osoby transportujące żywe zwierzęta w Polsce muszą stosować się do przepisów wynikających z Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. Przepisy zawarte w tym rozporządzeniu mają na celu zapewnienie zwierzętom podstawowego dobrostanu oraz zapobieżenie ich cierpieniu i niebezpieczeństwu podczas jazdy. Zgodnie z tymi przepisami podczas transportu zwierząt należy:

  • Zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo
  • Zapewnić zwierzętom dopływ świeżego powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich przed skrajnymi warunkami pogodowymi
  • Zapewnić zwierzętom przerwy na odpoczynek, pojenie i karmienie przy transporcie dłuższym niż 8 godzin

Podczas kontroli przewoźnik musi okazać niezbędne dokumenty dotyczące przewozu żywych zwierząt. Są to:

  • Zezwolenie dla przewoźnika transportującego zwierzęta
  • Licencję kierowcy
  • Świadectwo zatwierdzenia środka transportu do przewozu powyżej 8 godzin
  • Dokumenty dotyczące stanu zdrowia i identyfikacji zwierząt (świadectwo zdrowia, paszporty, dokumenty przewozowe)
  • Dziennik podróży

Transport żywych zwierząt – wymagania dla kierowcy i pojazdu

To jednak nie wszystko, o czym należy pamiętać podczas przewożenia żywych zwierząt. Przepisy stawiają również wymagania przed kierowcą i pojazdem, jakim będą transportowane żywe zwierzęta. Zgodnie z prawem pojazd musi charakteryzować się odpowiednią wysokością oraz powierzchnią podłogi. Zwierzęta nie powinny być w nim zbytnio stłoczone. Muszą mieć także zapewnioną czystość, a sam pojazd musi zostać poddany dezynfekcji.

Kierowcy transportujący żywe zwierzęta muszą posiadać uprawnienia zawodowe, które otrzymuje się po przebyciu odpowiednich szkoleń BHP. Ich celem jest nauka odpowiedniego obchodzenia się ze zwierzętami szczególnie w czasie załadunku i rozładunku. Podczas ich trwania omawia się także kwestie zachowania zwierząt, ich pojenia, karmienia oraz reakcji na stres. Analizowane są także kwestie organizacyjne dotyczące obowiązującej dokumentacji oraz planowania tras przejazdu.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *