Czym jest list przewozowy?

List przewozowy to dokument niezbędny do nadania przesyłki. Pełni wiele funkcji i sporządza się go, aż w czterech egzemplarzach. Już sam ten fakt świadczy o tym, jak ważnym jest on dokumentem. Czym jest list przewozowy? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego dokumentu!

Co to jest list przewozowy?

List przewozowy to dokument zawierający wszystkie dane dotyczące nadawanej przesyłki. Mówiąc kolokwialnie, pomagają one podczas trasy odróżnić przesyłkę od innych przesyłek. Na liście przewozowym znajdziesz takie informacje, jak:

  • data oraz miejsce wystawienia dokumentu,
  • dane oraz adres odbiorcy i nadawcy,
  • dane oraz adres przewoźnika
  • data oraz miejsce przyjęcia paczki do transportu, wraz z miejscem wydania,
  • informacje o rodzaju przesyłki i sposobie opakowania,
  • liczba sztuk, numery wraz z cechami,
  • waga przesyłki brutto,
  • koszt przesyłki,
  • instrukcja określająca formalności dotyczące odprawy celnej,
  • oświadczenie z potwierdzeniem, że transport podlega przepisom konwencji.

Jak już wspomnieliśmy, listy przewozowe wystawiane są w czterech egzemplarzach. Egzemplarze te otrzymują: odbiorca, nadawca, przewoźnik (do pokwitowania odbioru) oraz jeden pozostaje w miejscu nadania (do celów administracyjnych).

Czy są różne rodzaje listów przewozowych?

Listy przewozowe różnią się od siebie w zależności od zastosowanej metody transportu. Są inne w przypadku transportu drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego. W przypadku transportu drogowego stosuje się tak zwany list przewozowy CMR. Taki list przewozowy sporządzany jest przez nadawcę i to na nim spoczywa obowiązek dopilnowania wszystkich formalności. List przewozowy CRM jest dokumentem zawarcia umowy przewozu w ramach  Konwencji CRM. Co ważne, sam w sobie nie stanowi umowy. Jest tylko dowodem jej zawarcia.

Jakie są funkcje listów przewozowych?

Tworzenie listów przewozowych w transporcie pełni wiele różnych funkcji. Przede wszystkim, list przewozowy stanowi wspomniany wyżej dowód zawarcia umowy na przewóz towarów. Dodatkowo, pełni istotną funkcję informacyjną, szczególnie w przypadku, gdy paczka zaginęła lub uległa zniszczeniu w trakcie transportu. Dzięki informacjom zawartym w liście przewozowym, łatwiej będzie zidentyfikować paczkę. Ponadto, listy przewozowe spełniają funkcję legislacyjną, co ma szczególne znaczenie podczas transportu międzynarodowego i odpraw celnych.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *