Czy spedytor musi mieć licencję?

Jeśli jesteś obecnie w trakcie poszukiwania sprawdzonej firmy spedycyjnej, z pewnością zauważyłeś, że na różnych stronach internetowych, często pojawia się temat licencji spedycyjnej. Czy spedytor musi mieć licencję? Przedstawiamy przewodnik po wszystkich kwestiach z tym związanych. Zapoznaj się z naszym przewodnikiem, aby dowiedzieć się więcej o wymogach licencyjnych dla spedytorów!

Czym jest licencja spedycyjna?

Licencja spedycyjna to potoczne określenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Jest to podstawowy dokument uprawniający daną osobę do pracy przy organizowaniu przewozu towarów. Urząd wydaje licencję spedycyjną na okres od dwóch do nawet pięćdziesięciu lat.

Czy każdy spedytor musi mieć licencję?

Warto wiedzieć, że licencja spedycyjna wymagana jest od osób, które chcą prowadzić w tym zakresie własną działalność gospodarczą. Jeśli spedytor jest pracownikiem zatrudnionym na etacie, nie musi posiadać licencji. A kto może ubiegać się o licencję spedycyjną? Jak się okazuje, przedsiębiorca musi spełnić dwa podstawowe warunki. Mianowicie, wcześniej nie orzeczono względem niego:

  • prawomocnego wyroku sądu za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, obrotowi gospodarczemu, mieniu, środowisku, wiarygodności dokumentów lub warunkom pracy i płacy albo innym mającym związek z wykonywaniem zawodu,
  • prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Wniosek o licencję spedycyjną składa się do starostwa powiatowego lub urzędu miasta na prawach powiatu. Warto pamiętać, że w tym względzie zachodzi rejonizacja. Właściwy urząd dla danego przedsiębiorcy to ten odpowiadający adresowi siedziby firmy określonej w KRS.

Jakie dokumenty są potrzebne do licencji spedycyjnej?

Aby uzyskać licencję spedycyjną, należy złożyć w odpowiednim urzędzie szereg dokumentów. Wśród nich wymienić można między innymi:

  • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
  • oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań),
  • dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiedniej sytuacji finansowej,
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem o pełnieniu funkcji zarządzającego transportem drogowym w firmie.

Jak wspomnieliśmy na początku poradnika, licencję spedycyjną otrzymuje się na określony czas. Koszt jej wydania jest zależny właśnie od czasu, na jaki licencja zostaje wydana. Najkrócej można ubiegać się na licencję spedycyjną na okres od 2 do 15 lat. Wiąże się to z opłatą 800 zł. Licencja spedycyjna wydana na okres od 15 do 30 lat kosztuje 900 zł, a od 30 do 50 lat – 1000 zł. Kwoty te nieznacznie różnią się od siebie, dlatego jeśli z firmą spedycyjną wiążesz swoją przyszłość – zdecydowanie warto zainwestować w dłuższą licencję. Czas oczekiwania na otrzymanie licencji to jeden miesiąc. Jednakże w szczególnych sytuacjach może on zostać wydłużony do dwóch miesięcy.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *