Czas pracy kierowcy

Czas pracy kierowców to zagadnienie niezwykle ważne nie tylko dla samych zainteresowanych, ale także dla pracowników spedycyjnych i logistycznych. Muszą oni w taki sposób zaplanować trasę, aby uwzględniając maksymalny czas pracy kierowców, zadbać o optymalizację dostawy. Czas pracy kierowcy reguluje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 561/2006 oraz Ustawa o czasie pracy kierowców. Jak to wygląda w praktyce? Wytłumaczymy to dzisiaj w prosty sposób.

Co zalicza się do czasu pracy kierowców?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie, co zalicza się do czasu pracy kierowców? Wciąż powszechnym jest mit, że czas pracy kierowcy to po prostu czas prowadzenia pojazdu. Nie jest to jednakże do końca prawda. Owszem, czas prowadzenia pojazdu to zdecydowanie „lwia część” czasu pracy kierowcy.

Formalnie jednak czas pracy kierowcy to czas, podczas którego pracownik pozostaje w gotowości na stanowisku pracy. A więc także czas czekania na wyładunek czy załadunek. Oprócz tego czas pracy kierowcy obejmuje także czynności dotyczące spedycji, zabezpieczenie towaru i dopełnienie niezbędnych formalności. Wszystkie te czynności należy uwzględnić przy zarządzaniu czasem pracy kierowcy oraz optymalizacji dostawy.

Ile wynosi czas pracy kierowcy?

Aby poprawnie odpowiedzieć na pytanie, ile wynosi czas pracy kierowcy, należy najpierw to pytanie sprecyzować. Należy tutaj rozdzielić kilka kwestii:

  • Dzienny limit czasu pracy kierowcy wynosi 9 godzin
  • Dobowy limit czasu pracy kierowcy wynosi 15 godzin
  • Tygodniowy limit czasu pracy kierowcy wynosi 56 godzin

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na czas pracy w dłuższym okresie. W dwóch następujących po sobie tygodniach pracy, kierowca może pracować maksymalnie przez 90 godzin. Oznacza to, że jeśli kierowca został wysłany np. w dwutygodniową trasę i w pierwszym tygodniu wykorzystał maksymalny limit (56 godzin), to w drugim tygodniu może on pracować tylko przez 34 godziny.

Istotna jest także kwestia przerw. Zgodnie z prawem na każde 4.5 godziny pracy kierowcy przysługuje co najmniej 45-minutowy odpoczynek. Ważne jest to, że kierowca nie musi wykorzystywać tej przerwy jednocześnie. Może on np. podzielić 45 minut na dwie przerwy. Obowiązkiem kierowcy jest jednak skorzystanie z przerwy maksymalnie po 6 godzinach pracy. Po skończonym dniu pracy kierowca powinien odbyć przynajmniej 11-godzinny odpoczynek. Co ważne – zabronione jest w tym czasie wykonywanie jakichkolwiek obowiązków służbowych w tym odbieranie telefonów.

Czy odpoczynek może być wykorzystany w pojeździe?

Jeżeli pojazd znajduje się na postoju i ma miejsce przeznaczone do spania, kierowca może odbywać odpoczynek w swoim pojeździe. Od tej sytuacji jest jednak jeden wyjątek – odpoczynek tygodniowy i inne odpoczynki trwające powyżej 45 godzin. Jeśli taki odpoczynek „zastanie” kierowcę w trasie pracodawca ma obowiązek zagwarantować mu miejsce do spania poza pojazdem i pokryć jego koszty.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *