transport ADR

Co to jest transport ADR?

Firmy transportowe często zajmują się przewozem także niezwykle specjalistycznych i delikatnych, a przy tym niebezpiecznych towarów. W przypadku przewozu materiałów łatwopalnych, żrących, paliw, gazów czy materiałów promieniotwórczych nie wystarczy po prostu „szczególnie uważać”. Transport takich towarów objęty jest specjalnymi przepisami prawa. Jest to tak zwany transport towarów niebezpiecznych, czyli ADR. Co to jest i czym się wyróżnia transport ADR? Czytaj dalej, aby poznać odpowiedź!

Transport ADR – transport towarów niebezpiecznych

Skrót ADR pochodzi z języka francuskiego. Pełna nazwa to „Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, co oznacza „europejską konwencję dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Ze względu na szczególne obwarowanie tego typu transportu przepisami wiele firm transportowych nie oferuje tego typu przewozów. W ELTMAR posiadamy wieloletnie doświadczenie w transporcie ADR, dzięki czemu możemy zaproponować naszym klientom bezpieczny i sprawny transport wszystkich towarów uznawanych za niebezpieczne.

Jakie towary są niebezpieczne?

Jakie towary są uznawane za niebezpieczne? Mówiąc ogólnie, są to wszystkie towary, których nieodpowiedni transport może spowodować szkodę lub niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwierząt lub ludzi. Do najczęściej przewożonych towarów ADR zalicza się między innymi:

  • Broń i amunicję;
  • Materiały zagrożone wybuchem (zapalne i samozapalne) np. zapałki;
  • Paliwa, gazy, środki żrące i trujące;
  • Materiały utleniające;
  • Materiały zakaźne;
  • Materiały promieniotwórcze.

Na przewoźnikach towarów niebezpiecznych spoczywa obowiązek sprawdzenia wszystkich pozwoleń związanych z transportem ADR i ich zgodności z konwencją ADR. Musi on także zadbać o odpowiednie przygotowanie pojazdów do transportu ADR. Kierowca towarów ADR musi także posiadać odpowiednie uprawnienia. We flocie pojazdów ELTMAR posiadamy nowoczesne i sprawdzone naczepy dostosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych, a nasi kierowcy zobligowani się do sprawdzenia ich stanu przed wyruszeniem w każdą podróż.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *