Ciekawostki o transporcie ADR

Transport towarów niebezpiecznych, czyli ADR, zawsze wzbudza wiele ciekawości. Wiąże się bowiem z wieloma obwarowaniami prawnymi. Nie ma w tym jednak nic dziwnego, ponieważ nieodpowiedni transport ADR mógłby spowodować ogromne zagrożenie dla środowiska oraz życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Wystarczy tylko wspomnieć, że do towarów ADR należą między innymi środki wybuchowe, promieniotwórcze i żrące. Dzisiaj przedstawimy Wam ciekawostki o transporcie ADR!

Transport ADR – skąd się wziął?

Po skrótem ADR kryją się francuskie słowa accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Na Polski możemy to łatwo przetłumaczyć, jako europejska umowa dotyczące międzynarodowego transportu towarów niebezpiecznych. O transporcie towarów niebezpiecznych możemy mówić od roku 1957. Wtedy to podpisano w Genewie Konwencję ADR. Konwencja ADR to obszerny akt prawny zawierający szereg przepisów związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Co ciekawe, konwencja ta weszła w życie… dopiero 11 lat później. Czas vacatio legis był więc w tym przypadku bardzo długi.

Przepisy ADR – gdzie można znaleźć?

Przepisy w Konwencji ADR nowelizowane (aktualizowane) są co dwa lata. Ma to na celu dopasowanie ich do najnowszych osiągnięć technologicznych i rozwiązań prawnych. Konwencja ADR to jednak niejedyny akt prawny, w którym można znaleźć przepisy dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Do najważniejszych dokumentów związanych z ADR zalicza się również:

 • Konwencję CMR – odnoszącą się do przewozu drogowego towarów

Oraz

 • Ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. 2011 nr 227 poz. 1367).

Co interesujące zupełnie inne akty prawne dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych transportem drogowym kolejowym. W takim przypadku przewoźnicy obowiązani się przestrzegać między innymi RID (Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych) oraz Ustawę z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789).

Czego dotyczą przepisy ADR?

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych są niezwykle rozbudowane i poruszają wiele aspektów związanych z transportem. Znajdują się tam między innymi informacje na temat odpowiedniego oznakowania poszczególnych klas materiałów ADR. Klasy materiałów niebezpiecznych to:

 • przedmioty i materiały wybuchowe – klasa 1
 • gazy – klasa 2
 • łatwopalna ciecz – klasa 3
 • stałe materiały zapalne, materiały reaktywne, stałe odczulone materiały wybuchowe- klasa 4.1
 • materiały samozapalne – klasa 4.2
 • materiały, które przy kontakcie z wodą wytwarzają gazy palne – klasa 4.3
 • materiały utleniające – klasa 5.1
 • organiczne nadtlenki – klasa 5.2
 • materiały trujące – klasa 6.1
 • materiały zakaźne – klasa 6.2
 • promieniotwórcze przedmioty i materiały – klasa 7
 • materiały żrące – klasa 8
 • inne niebezpieczne przedmioty i materiały – klasa 9

W przepisach dotyczących przewozu towarów ADR znajdziesz również informacje dotyczące prawidłowego pakowania oraz zabezpieczenia ładunku. Co ważne również sam pojazd, którym przewozi się ładunek ADR, musi posiadać dodatkowe zabezpieczenia (pokrywy, uszczelki, zatrzaski itp.)

Kto może transportować ładunki niebezpieczne?

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych nie omijają również osoby kierowcy. Oprócz ukończonych 21 lat musi on posiadać ukończony kurs ADR (obligatoryjnie ze zdanym egzaminem państwowym) oraz zaświadczenie ADR zezwalające na  kierowanie pojazdem transportującym towary ADR w przewozie drogowym. Warto pamiętać, że sam podstawowy kurs ADR nie uprawnia do transportowania wszystkich towarów ADR. Dodatkowe rodzaje kursów to kurs w zakresie przewozu w cysternach o pojemności powyżej 1000 litrów oraz kurs na przewóz materiałów klasy 1 i kurs na przewóz materiałów klasy 7.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *